Vatulointia, vatulointia, vatulointia!

Julkisuudessa on esitetty ilouutinen. Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun sote uudistuksen suhteen. On tietenkin hienoa, että sopu on syntynyt. Yksityiskohtaisia tietoja tulevasta sote järjestelmästä on melkoisen vähän tullut julki. Jotain kuitenkin, ja niiden perusteella on vaikea hahmottaa, että uudistuksesta olisi juurikaan hyötyä tavalliselle kansalaiselle. Joillekin ehkä?

Kannanottoni on subjektiivinen ja perustuu pääasiassa omiin kokemuksiini ja näkemyksiini. Kiinnostavin asia on allekirjoittaneelle ollut valinnanvapaus, jota Kokoomus on pitänyt ykkösasiana. Tosiasiassa valinnanvapaus on ollut jo pitkään, eli kansalainen on voinut vapaasti valita hakeeko terveyspalveluita julkiselta, vai yksityiseltä sektorilta. Ongelmana ovat olleet yksityisen sektorin kustannusten nousu ja KELA korvausten aleneminen vuosien saatossa. KELA on erittäin harvoin muuttanut taksojaan terveyspalvelujen osalta ja niistähän se korvaus lasketaan. Alunperin korvauksen osuus todellisesta maksusta oli huomattavasti suurempi, kuin nykyään.

Sote uudistuksen valinnanvapaus?

Julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella näyttää siltä, että kansalaisen on sitouduttava määräajaksi käyttämään jommankumman sektorin palveluja. Tosin vaihtaa voi puolen vuoden välein. Tosiasiassa siis valinnanvapaus heikkenee nykyiseen verrattuna, koska nykyjärjestelmässä voin tänään mennä yksityiselle lääkärille ja huomenna terveyskeskukseen, jos sinne vain pääsee. Ja millainen sääntöviidakko uuteen järjestelmään rakennetaankaan?

Hallinnon uudelleen järjestäminen?

Siihen en ole paljoa perehtynyt, mutta melkoisen selvältä näyttää, että erityisesti Keskustapuolue haluaa aikaansaada uuden (?) hallintokerroksen maahamme. Mikäpä siinä, jos kansantuote kasvaa ja on järkevää lisätä julkisen sektorin hallinnon kuluja.

Siis, mitä hyvää on odotettavissa kansalaiselle sote uudistuksesta, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta?

Odotan mielenkiinnolla vuotta 2021 ja sote uudistuksen käynnistymistä!

Politiikan syksy on alkanut!

Puolueiden puheenjohtajat allekirjoittivat hyvän vihapuheen vastaisen julkilausuman. Seuraavana päivänä kansanedustaja Laura Huhtasaari toi selkeästi esille islamisaation vaaroja.

Laura Huhtasaaren puhe eduskunnassa 8.9.2017:

”Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset tuomitsevat terroristien vihapuheen suomalaisia kohtaan ja länsimaisia arvoja kohtaan. Radikaali-islamistisen terrorismin uhka Suomessa on kohonnut ja samalla sisäinen turvallisuus on heikentynyt. Käynnissä oleva islamisaatioilmiö etenee koko ajan. Koska islamin normit poikkeavat länsimaisen yhteiskunnan normeista, laajamittainen muslimien maahanmuutto johtaa muslimien eriytymiseen isäntäyhteiskunnasta ja muslimiväestön kasautumiseen omille alueilleen, joissa vallitsevat islamilaiset arvot. Eurooppalaiset johtajat ja poliitikot vain katselevat, kun Euroopan kaupunkien kokonaisia alueita muutetaan ulkomaisiksi vyöhykkeiksi. Unkari toimii toisin — mahtaa Unkarin kansa olla ylpeä johtajistaan.

Mitä hallitus aikoo tehdä, että emme seuraa tätä epäonnistunutta kehitystä, mikä Euroopassa on meneillään? Onko Suomen hallituksella kanttia puolustaa Suomea, suomalaisia ja suomalaista identiteettiä?”

Pääministeri Sipilä ilmeisesti tulkitsi Huhtasaaren puheen vihapuheeksi ja jätti vastaamatta Huhtasaaren esittämiin kysymyksiin. Samoin tekivät valtiovarainministeri Orpo ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne YLE TV 1:n uutisten mukaan.

Toki on selvää, että kiristynyt keskusteluilmapiiri voi vaikuttaa sen, että tulee levottomuuksia ja väkivallantekoja sekä maahan muuttaneiden, että maahanmuuttoa vastustavien kesken. Huhtasaaren kannanotto ja kysymykset olivat asiallisia ja aiheellisia.

Tällaisen puheenvuoron ajoitus ei ehkä ollut paras mahdollinen, koska myös Huhtasaari oli allekirjoittanut kaikkien puolueiden puheenjohtajien joukossa julkilausuman, jolla pyritään hillitsemään vihapuhetta.

Pekka Sevanto

Tieto lisää tuskaa, vai lisääkö?

Nykyinen kehittynyt tietotekniikka vaikuttaa monin tavoin. Olen kutsunut itseäni jo vuosikymmeniä sitten kommunistiksi (=kommunikoiva ihminen).  Liiallinen kommunikointi on rasittavaa ja se voi jopa lisätä tuskaa. Aika ajoin kuulee sanottavan ”tieto lisää tuskaa”. Ja kyllä se senkin voi tehdä.

Maamme poliittiset päättäjät kokoontuivat, koska he ovat huolestuneita kansalaisten kiristyneistä kannanotoista koskien maahanmuuttoa. Huoli on varmasti aiheellinen, kuten ovat myös kansalaisten kiristyneet kannanototkin. Tässä, ja monessa muussakin asiassa, voi konkreettisesti havaita kuinka tieto lisää tuskaa.

Onko niin, että kun kansalaiset ilmaisevat huolensa kärjekkäästi tekstimuodossa sosiaalisessa mediassa, se on huolestuttavampaa kuin kansalaisten ehkä vieläkin kärjekkäämmät kannanotot vaikkapa huoltoaseman baarissa?

Ilmeisesti maamme päättäjien mielestä some keskustelut ovat huolestuttavampia. Sosiaalinen mediahan on enimmäkseen julkinen media, eli siellä käytäviä keskusteluja voidaan helposti seurata. Toki huoltoaseman baarienkin keskusteluja voidaan, mutta se on huomattavasti vaikeampaa ja kuluttanee enemmän henkilö- ja taloudellisia resursseja.

Kommunikointi vaikuttaa asenteisiimme ja asenteemme vaikuttavat tapaamme kommunikoida. Osa asenteistamme on perua jo lapsuudesta, mutta niihin vaikuttavat myös koulutuksemme, elämänkokemuksemme ja se mihin arvomaailmamme perustuu.

Vuosikymmeniä sitten maamme päättäjät tekivät päätöksen, että Suomesta tehdään moniarvoinen yhteiskunta. Sen päätöksen mukaisesti on toimittu. Seuraukset eivät ole olleet yksinomaan positiivisia.

Ihanteena moniarvoinen yhteiskunta, jossa ateistit, eri uskontokuntiin kuuluvat, eri kieltä puhuvat ja monin tavoin erilaiset ihmiset elävät sovussa toisiaan kunnioittaen, on hyvä. Onko tällaista yhteiskuntaa olemassa missään?

Ja onko sellaisen rakentaminen maan päälle edes mahdollista?

 

 

 

Valemedia ja totuusmedia

Viime aikoina on keskusteltu runsaasti viestinnästä ja syystäkin. Tämän ajan viestinnän määrä on valtava. Ellei ihminen viesti on hän kuollut. Meitä eläviä ihmisiä on monenlaisia. Jotkut pääasiassa vastaanottavat viestintää, toiset vastaanottavat ja myös lähettävät. Yhteiskunnallisten asioiden hoito on tärkeää ja siihen tulisi kaikkien osallistua tavalla tai toisella.

Mitä asioita ihmiset ja media kulloinkin painottavat tulee selväksi median ja henkilökohtaisten kontaktien kautta. Runsaasti somea (enimmäkseen Facebook) vajaat kymmenen vuotta käyttäneenä olen havainnut, että somessa on henkilöitä, jotka lähes jatkuvasti toistavat, että julkinen media (YLE, valtalehdistö, Helsingin Sanomat jne.) ovat valemediaa. Heidän mielestään ne toistavat puolueliitin ja valtaapitävien ajatuksia, olivat ne sitten hyviä tai eivät.  Vastaavasti myös julkisessa mediassa näkee toimittajien taholta kannanottoja, että some on yhtä kuin valemedia.

Kumpikin osapuoli on yhtä oikeassa ja yhtä väärässä.

Siihen, mitä julkaistaan, vaikuttaa väistämättä julkaisijan oma arvomaailma. Sama pätee somessa esiintyviin ihmisiin. Jotkut henkilöt väittävät olevansa uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. He uskovat olevansa vapaita tiukoista arvoista. En usko, että täysin liberaalia ja arvovapaata ihmistä tai yhteisöä on olemassakaan.

Se, mitä julkinen media uutisoi, ei ole automaattisesti totta, muttei myöskään valetta. Somekaan ei ole totaali valemedia, vaikka siellä liikkuukin paljon informaatiota, joka ei ole totta.

Nykyiset tekniset mahdollisuudet ja muuttunut mediakenttä on ollut tällaiselle jo ikääntyneelle ihmiselle hyvin kasvattavaa. Ja opeteltavaa riittää edelleen mediakriittisyyden saralla.

Vaarana on, että mediakriittisyys kasvaa liian suureksi. Ihminen voi alkaa epäillä kaikkea informaatiota. Tuli se sitten mistä lähteestä hyvänsä.

Ei ole olemassa selkeää valemediaa, tai totuusmediaa.

Pekka Sevanto

Kuopio

Kapinaa kristinuskoa kohtaan

Aloitin lukemaan kirjaa ”Pyhiinvaeltajan laulu”, jonka on kirjoittanut E.Stanley Jones ja
lyhentäen suomentanut Olavi Aula. Kirjan on kustantanut WSOY 1971.

Esipuheessa on edelleen ajankohtaisia huomioita:
”Länsimaissa ja myös Suomessa on esiintynyt muiden uskontojen romanttista ihailua, joka todelliselta luonteeltaan on vain peitettyä kapinaa kristinuskoa vastaan.”
Mikähän kristinuskossa herättää kapinaa ja aiheuttaa kiinnostuksen esimerkiksi
islamia kohtaan? Onko suomalainen kristillisyys liian tuttua ja turvallista? Haluavatko
ihmiset tiukempia sääntöjä, kuin Suomessa yleistynyt erittäin liberaali näkemys kristillisyydestä. Muutoksessa on menty jo niin pitkälle, että on vaikea uskoa Jumalan
Hengen asuvan niissä ihmisissä, jotka kyseenalaistavat jopa kristinuskon
perusasiat, esimerkiksi Jeesuksen neitseestä syntymisen.
”Olemme tottuneet ajattelemaan ja odottamaan niin pieniä asioita, että todellisen
Kristuksen todistajan kokemukset Jumalan valtakunnasta saattavat aluksi tuntua
hämmentäviltä.”
Jumala on kaikkivaltias ja edelleen ihmeitä tekevä. Ei kannata rukoilla pelkästään sellaisia asioita, joiden  toteutuminen on inhimillisen tiedon perusteella mahdollista.

Mitä sinulle kuuluu?

Hiljaista on ja rauhallista, vastaan somen esittämään kysymykseen.
Kun minulta kysytään, mitä sinulle kuuluu, voisin sanoa ”eipä juuri mitään ilman kuulolaitteita”.

Saarnaajan kirjassa sanotaan:”Muista Luojaasi nuoruudessa, ennenkuin pahat päivät tulevat.”

Kun ihminen vanhenee, kuulo, näkö, muisti ja voimat heikkenevät. Muitakin vaikeuksia voi tulla. Elon päivät saattavat tuntua vaikeilta.

Tällainen kokemus on ollut yleinen ihmiskunnassa kautta aikojen. Lääketiede ja tekniikka auttavat monin tavoin, mutta niiden mahdollisuudet ovat rajalliset.

Kunpa osaisimme suunnata mielemme siihen, että Jeesus Kristus on valmistanut meille kodin valtakunnassa, jossa ei ole kuolemaa, tuskaa, eikä parkua. Ei mitään vaikeuksia. Se on käsittämättömän onnen, rauhan ja ilon valtakunta.

Kärsimysten ja vaikeuksienkin keskellä meidän on hyvä muistaa, että olemme matkalla täydelliseen maailmaan, jota ei voi inhimillisin keinoin rakentaa.

Kuka haluaa poliitikoksi?

Maassamme on edessä kolme peräkkäistä vaalivuotta. Tänä vuonna on kunnallisvaalit. Elämme aikaa jolloin ehdokkuus vaaleissa kiinnostaa harvoja. Syitä on monia. Luonnollisimpia ovat aktiiviväestön ajankäyttöön liittyvät syyt. On perhe, työ ja harrastuksia. Täytyy olla todella kiinnostunut yhteisten asioiden hoidosta, jos lähtee mukaan kunnallispolitiikkaan. Aika usein näkee kannanottoja, että politiikassa mukana olevat ajavat vain omaa etuaan. Toki sitäkin on tapahtunut ja voi tapahtua vieläkin, mutta jääviysasioissa linja on tiukentunut maassamme. On menty osin jo toiseen äärimmäisyyteen. Näyttää siltä, että varsinkin valtakunnan politiikkaan haluttaisiin ihmisiä, joilla ei ole yrittäjäsukulaisia, eikä itsellä mitään yhteyksiä mihinkään liikeyrityksiin.

Varsinkin maamme iltalehdistö tekee parhaansa kaivellakseen hallituksen jäsenistä ja kansanedustajista esille kaiken mahdollisen saadakseen ministerit ja kansanedustajat epäilyksenalaisiksi. Tästä on seurannut se, että pelkkä julkinen epäily aiheuttaa julkisen tuomion sosiaalisessa mediassa ja muuallakin. Isoilla otsikoilla esille tuodut epäilyt saavat ihmiset ostamaan iltalehtiä. Kuinka kauan tällainen käytäntö voi jatkua? Voiko edessä olla aika, että ehdokkaita kansanedustajiksi ja ministereiksi ei enää ole, koska niissä tehtävissä voi joutua julkisten, aiheettomienkin epäilyjen kohteeksi, ja niiden seurauksena saada jopa tappouhkauksia?

Enpä ole nähnyt miesmuistiin kunnioittavia kannanottoja maamme kärkipoliitikoista. Vuosikymmenien kehitys on johtanut yleiseen auktoriteettien kunnioituksen häviämiseen, joka on johtanut koulumaailmassakin siihen, että jotkut oppilaat ovat harrastaneet tarkoituksellista opettajan kiusaamista. Opettajat ovat vaikeuksissa, koska heidän keinonsa puolustautua, tai ylläpitää opiskelurauhaa luokissa ovat vähäisemmät kuin menneinä vuosikymmeninä.

Mietin mitä olen itse puhunut, tai kirjoittanut maamme poliitikoista. Varmasti olen syyllistynyt aiheettomaan leimaamiseen, enkä ole osannut erottaa asioita henkilöistä. Asioistahan voidaan olla eri mieltä tarvitsematta mennä henkilökohtaisuuksiin.

Näissä asioissa voimme toimia paremmin ja rakentavammin.

 

 

 

 

Jeesus on maailman valo

cropped-joulukuva.jpg
Tänä aikana, jolloin on paljon sairautta, murhetta ja kaikenlaisia ongelmia, tahtoo unohtua totuus:”Jeesus on maailman valo”. Sisimpäämme on voinut pesiytyä pimeys: masennus, pelko, epätoivo ja lohduttomuus. Me tarvitsemme sielumme pimeyteen ja kylmyyteen valoa ja lämpöä. Pyhä Henki haluaa kirkastaa Kristusta meissä ja meidän kauttamme. Hän voi lohduttaa, antaa toivoa, rauhaa ja iloa. Näitä kaikkia jokainen Kristuksen todistaja voi olla jakamassa tässä maailmassa, jossa niin moni kärsii.
kisojen-katselukuva
Ylläoleva kuva on rakkaan vaimoni, Pirjon, ottama. Mielestäni se on mestarillinen otos. Persoonastani näkyy tässä kuvassa se osa minusta, joka ei ole kovin paljoa muuttunut moneen kymmeneen vuoteen. Kuvassa näkyy myös televisio, jolla on monta nimeä ”aikarosvo”, ”nurkkajumala”, vain muutaman mainitakseni. On hyvä miettiä aika ajoin kuinka paljon käytän aikaani television katselemiseen, sosiaaliseen mediaan, lehden lukuun jne. Tarvitsenko kaikkea sitä mitä julkinen media tarjoaa? Onko ajankäyttöni vinoutunut? Muistanko pitää yhteyttä Taivaalliseen Isääni? Entä lähimmäisiini?
On helppo sanoa toiselle ihmiselle:”Älä tuhlaa aikaasi turhanpäiväisyyksiin.” Vaikeampi on tutkia ja muuttaa omaa ajankäyttöään. Yhtä helppoa on pikaisesti sanoa murehtivalle lähimmäiselle ”älä murehdi, kyllä Herra auttaa”. Vaikeampaa on antaa aikaa, kuunnella ja olla lähellä.
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.  Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.  Room. 12:15-16
Toivon Jeesus valon täyttävän jokaisen kärsivän ihmisen sydämen rauhalla, toivolla, rakkaudella ja luottamuksella siihen, että kaikesta huolimatta meillä on Isä, joka hallitsee kaiken. Hän luo tulevaisuutta, jossa meilläkin on paikkamme. Se tulevaisuus on parempi kuin nykyisyys. Se on jotain niin ihanaa, jota emme voi täysin käsittää.